top of page
  • Nicklas C

EN-16005 - Har du kolla på dina dörrautomatiker?

Tillgängligenhetsanpassning börjar bli mer och mer vanligt förekommande i fastigheter.

Vissa personer är i mer behov av dessa på grund av fysiska förutsättningar, medans andra kan uppskatta att enkelt kunna passera en dörr med händerna fulla med matkassar och barn.


Det som dock kan bli ett problem, är om man gör installationer utan att ta följande saker i beaktande.

 

EN-16005 och dess två utföranden


Samtliga installationer som utförs faller in under den standard som heter EN-16005.

Denna reglerar hur en enhet som ska manövrera ett dörrblad får fungera.

Det finns två huvudgrupper när det kommer till denna standard, Low Energy och High Energy. Dessa två kategorier reglerar hur fort och med vilken kraftit dörrautomatiken får manövrera dörren.


I en installation i Low Energy får dörrbladet öppnas i en hastighet av 27 grader per sekund med en kraft om 67N (Newton). Vid installation i Low Energy behöver inte dörrautomatiken utrustas med kompletterande säkerhetssensorer för att förhindra att dörrbladet öppnar på person eller någon objekt som befinner sig i dörrautomatikens verkansområde.


Många tycker att en dörr som tar runt 4 sekunder att öppna sig är på tok för långsamt.

Dörren skall gärna öppnas lika fort som om en förgrymmad fotbollsmamma kroppstackar upp den, men detta kräver mer utrustning för dörren i fråga.

En dörrautomatik som ska kunna öppnas fort kräver också mera kraft, därför måste dörren kompletteras med säkerhetssensorer. Säkerhetssensorens uppgift är att stoppa dörren i händelse av att den skulle upptäcka ett hinder i vägen.

 

Full Energy i brandcellsgräns


Ytterligare faktor som behöver tas i beaktan är om dörrautomatiken monteras på en dörr som sitter i brandcellsgräns. I händelse av en brand, så reagerar säkerhetssensorerna på brandröken på samma sätt som om det var en person som står i vägen. Därmed så stoppas dörren från att stängas och brandgaserna kan ta sig igenom dörröppningen som var tänkt att egentligen hålla dessa instängda.


Dörrautomatik i Full Energy utförande måste därför även kompletteras med styrning från ett brandlarmssystem, som kopplar bort säkerhetssensorerna vid utlöst brandlarm.

I utlöst läge så kommer dörrautomatiken ignorera säkerhetssensorerna om dessa ger utslag och går ner i Low Energy utförande.

 

Vi vill skaffa oss en dörrautomatik


Många vill som nämnt åtnjuta bekvämligheten som följer med att dörrar öppnas automatiskt för att vi enklare ska kunna röra oss genom byggnaden. Det kan vara skönt för dig som bostadsrättsinnehavare kunna parkera bilen i garaget och ta dig in i trapphuset bärandes matkassar i händerna utan att behöva brottas med vred på dörrar eller armbåga upp dörrarnas handtag.


Det finns radar som detekterar när man är på väg mot dörren och öppnar den när du närmar dig dörren, eller vanliga armbågskontakter vilka aktiverar enheten när man trycker på dessa.

Det man ska tänka på när det kommer till armbågskontakter är att dessa aldrig för monteras närmare dörren än 70 cm från dörrbladet, oavsett vart bladet är i sin öppningsgrad.


Undersök även om dörren sitter i brandcellsgräns, dessa uppgifter ska finnas utmärkta på bygghandlingar över fastigheten.

Saknar ni bygghandlingar så finns det några tumregler om dörrar som omfattas av brandcellsgräns:

  • Dörrar mot garage

  • Dörrar mot trapphus

  • Dörrar mot förrådsutrymmen

  • Dörrar mot vind

 

Dörrautomatiken är på plats, vad gäller nu?


I standarden EN-16005 så krävs det att du som fastighetsägare ser till att dörrautomatiker i fastigheten årligen ses över av ett certifierat bolag. Förutom att du får hjälp med att gå igenom och åtgärda brister i dörren även då anses ha gjort vad som förväntas av dig för att förhindra en olycka involverade en dörr som öppnas autonomt.


Ett certifierat bolag hjälper dig med att säkerställa att enheten fungerar som den ska enligt gällande krav för installationen, men också att den inte är programmerad så att man riskerar personskador så som klämda fingrar när dörren stängs eller att dörren öppnas för fort om man står för nära och inte hinner flytta på sig.

 

För mer information hänvisar vi till DormaKabas broschyr gällande EN-16005 i länken nedan113 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page