top of page
Passersystem
Parallel Lines

Tillgänglighetsanpassning

Går ni i tankar på att investera i ett passersystem till er fastighet eller företag? Vi tar hand om hela processen, från projektering till administration. Vi kan även bistå även med upprättande av förfrågningsunderlag vid upphandling. Oavsett om ni vill byta ut era befintliga system eller står i begrepp att installera helt nytt så har vi både vanan och kunskapen som krävs för att kunna utföra en kostnadseffektiv och smidig leverans,

Vi har levererat, driftsatt och administrerat passersystem i över 30 år i såväl nyproduktion som äldre fastigheter. Vi erbjuder heltäckande tjänsteavtal till samtliga våra system med driftgaranti och handläggning av databaser och mjukvara.

Stad
Låssystem
ASSA Entre d1200 Nickel.jpg
abstrakt bakgrund

Passersystem

Massor med text

Larm

En larmanläggning behöver inte endast begränsas till att varna vid otillbörlig åverkan i skalskydd utan kan även komma att omfatta indikation för fuktläckage, gasutsläpp eller andra ingångsvärden. Våra larmanläggningar kan anslutas antingen till ert befintliga passersystem eller installeras fristående. Vi är certifierade partner för Assa ARX.

Samtliga våra anläggningsingenjörer är behöriga och certifierade enligt SSF:1016. Vi erbjuder heltäckande tjänsteavtal till samtliga våra system med driftgaranti och administration.

ARX Communicator (1).jpg
Larm
Installation & Service

Lås och beslag

Kontakta oss för service av befintlig anläggning eller teckna serviceavtal så sköter vi det löpande underhållet med minimal ansträngning från er sida som uppdragsgivare.

Välj med vilken intervalltäthet ni önskar att vi ska genomföra servicegenomgångarna så inkommer vi med egekontroll samt åtgärdsförslag efter varje tillfälle. Enklare än så kan det inte bli.

 

Vi erbjuder även förlängd materialgaranti från 2 till 5 år vid tecknande av serviceavtal i samband med nyinstallation. Kontakta oss så berättar vi mer!

Fixa en dator
Dörrautomatik
bottom of page